Add new comment

Submitted by Vilhelmo Lutermano (not verified) on Fri, 17/01/2020 - 19:07

Interesa artikolo! Estus ankaŭ interese informi pri Eugene V. Debs.
La nuna monda situacio - ekonomiaj militoj de Trump por ĉiukampe trudi sian "Usono unue" - montras la neceson trovi mondvaste solvon por kontentigi la bezonojn de la TUTA homaro, inkluzive tiun parton, kiu daŭre vivas en la mizero.
Bonan kuraĝon al Bernie!
Vilhelmo Lutermano (por "Le Monde diplomatique en Esperanto")

This website uses cookies, you can find out more and set your preferences here.
By continuing to use this website, you agree to our Privacy Policy and Terms & Conditions.